Sneg po ladonyam

Tolko skazhy, tolko bez smeha
Mne bez tyebya nekuda yehat
Tolko skazhy, vstrechnaya nasha
My ubezhym, my ym pokazhym

Nas ne dagonyat, nas ne dagonyat
Sneg po ladonyam, sneg po ladonyam
Nas ne dagonyat, nas ne dagonyat
Sneg po ladonyam, sneg po ladonyam
Nas ne dagonyat, nas ne dagonyat
Sneg po ladonyam, sneg po ladonyam
Sneg po ladonyam, sneg po ladonyam
Nas ne dagonyat, nas ne dagonyat

Tolko skazhy, tolko bez smeha
Mne bez tyebya nekuda yehat
Tolko skazhy, vstrechnaya nasha
My ubezhym, my ym pokazhym

Tolko skazhy, tolko bez smeha
Mne bez tyebya nekuda yehat
Tolko skazhy, vstrechnaya nasha
My ubezhym, my ym pokazhym

Nas ne dagonyat, nas ne dagonyat
Sneg po ladonyam, sneg po ladonyam