Jugosławia

I
Nad wieczorowym Dunajem roznosi się
Biały kolor, biały kolor, biały kolor
I na myśl przychodzi melodia
Zeszłych lat, zeszłych lat, zeszłych lat
Lecz rozstali się ptasimi stadami
Naszej pieśni proste słowa
Jugosławio odchodzisz w ogień
Beze mnie, beze mnie, beze mnie

Ref:
Za noc pod ołowianym gradem
Za to, że nie ma mnie obok
Wybacz siostro moja, Jugosławio
Za śmierć pod wiosennym deszczem
Za to że nie stał się ratunkiem
Wybacz siostro moja, Jugosławio

II
Zakłopotana czarnooka dziewczynko
Stoisz na innym brzegu
Ale dostać się do tego brzegu
Nie mogę, nie mogę, nie mogę
Nad wieczorowym Dunajem roznosi się
Biały kolor, biały kolor, biały kolor
I na myśl przychodzi melodia
Zeszłych lat, zeszłych lat, zeszłych lat

[Ref]