Przyjaciel czy wróg

I
Czy już za późno?
Coś ocalić
Spoglądasz daleko
Czystość szkody
Znaczenie
Naszych słów miłości
Zaniknęło

Ref:
Przywykłyśmy kochać siebie nawzajem
Dawać innym
Kłamać pod przykryciem, więc
Czy jesteś przyjacielem czy wrogiem

Kochać siebie nawzajem
Żyć dla innych
Więc czy jesteś przyjacielem czy wrogiem
Kiedyś wiedziałam

II
Obietnice
Puste ustępstwa
I niewinny pokaz sympatii
Dotykam twojej ręki
Hologram
Czy nadal tam jesteś

[Ref]

III
Czy już za późno?
Coś ocalić
Spoglądasz daleko
Czystość szkody

Znaczenie
Naszych słów miłości
Zaniknęło

[Ref]